CPC2 23/02/2024 ANH BẢO STING VS ANH THẦY

SV388 câp nhật cho anh em đam mê trận gà của anh Bảo Sting với mẽ bướm thương hiệu. Gía trị thấp nhất của mỗi em gà bướm thấp nhất cũng từ 30 củ. Lí do mà có giá trị cao như vậy vì dáng gà việt, cũ kĩ, lùn liền rất dễ bị dí bạc nhưng mỗi lần chụp vô là lấy tiền. Điển hình trận 5 ngày 23/02/2024 tại CASINO 999.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *