12/03/2024 CPC3 Mẽ Gà Kha Minh Việt Của Duyên Ti Xổ 500TR

‘ĐẲNG CẤP TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU” Duyên Ti dùng con gà xám khét dòng gà Kha Minh Việt đá xổ nữa tỷ với anh Lam tại casino888 ngày 12/03/2024. Gà xám khét đã 6 lần đăng quang tại Việt Nam và trình diễn tại nước bạn là trận thứ 7 với lối đá khôn khéo, cạnh chặn, chụp vô là yêu thương đủ đều, gà anh Lam vừa đá hết giàn nạp rớt xuống chỉ một đá kết thúc trận đấu,trong ngoài trên 1 tỷ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *