[CPC3 12/04/2023] Idol Hưng Cần Thơ vs Idol Tân Rạch Giá

Gà đỏ của anh Hưng Cần Thơ, Gà xanh của anh Tân Rạch Gía tại CASINO 888 ngày 12/03/2024. Gà đỏ với lối đá truyền thống, canh chặn, chạy dạt, cắn vô miệng tươi, còn gà xanh với bến đá canh chọi, bo lớn, tốc độ khi xiết vào cộng với chất gà nhập f1 tải cựa cực kì giỏi, đã giành chiến thắng trước gà anh Hưng Cần Thơ đầy thiết phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *